Personnummer

Skal jeg oplyse mit CPR-nummer?

Ja, vi skal bruge hele dit CPR-nummer - også de sidste 4 cifre. 

Når du erhverver kørekort slår Politi og Borgerserveise dit CPR-nummer op for at verificerer om du bl.a. har modtaget den korrekte førstehjælpsundervisning.
Endvidere skal dit CPR-nummer fremgå af dit førstehjælpsbevis før dette er gyldigt.

I øvrigt skal vi bruge dit personnummer i henhold til Folkeoplysningsloven § 43 stk 5.

 Førstehjælp til kørekort - på den fede måde
Undervisningslokaler:
Kolding: Brostræde 3 st. tv.
Grindsted: Tinghusgade 15

Mail: mail@routesafe.dk

Der tages forbehold for utilsigtede fejl og mangler.


Medlem af Fora